ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
761 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมรสวบ-เขามัน หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
509
13 ธ.ค. 2559
762 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสุขุม 1 หมู่ที 10 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
498
13 ธ.ค. 2559
763 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขามัน-มรสวบ หมู่ที่ 11 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
497
13 ธ.ค. 2559
764 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางประทุม หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
514
13 ธ.ค. 2559
765 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างโรงเรียนบ้านยางเขา หมู่ที่ 5 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
495
13 ธ.ค. 2559
766 ประรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองหญ้าปล้อง-มรสวบ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
499
08 ธ.ค. 2559
767 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองหญ้าปล้อง-มรสวบ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
498
07 ธ.ค. 2559
768 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
500
06 ธ.ค. 2559
769 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2559 เพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
505
06 ธ.ค. 2559
770 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
522
01 ธ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  77 |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110