ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
771 ประรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงไม้งาม หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
502
23 พ.ย. 2559
772 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงไม้งาม หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
498
22 พ.ย. 2559
773 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองหญ้าปล้อง-มรสวบ หมู่ที่ 1 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
509
18 พ.ย. 2559
774 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองหญ้าปล้อง-มรสวบ หมู่ที่ 1 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
510
18 พ.ย. 2559
775 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ถนนซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 11 ต.ชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
512
15 ก.ค. 2559
776 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อคสล.ถนนลูกรังซอยบ้านนางพวง หมู่ที่ 7 ต.ชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
509
01 มิ.ย. 2559
777 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 9 ต.ชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
507
23 ก.พ. 2559
778 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ถนนซอยหนองคุย 2 หมู่ที่ 5 ต.ชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
500
10 ก.พ. 2559
779 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ถนนซอยนิคมพัฒนา หมู่ที่ 12 ต.ชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
522
10 ก.พ. 2559
780 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเพชรเกษม-หน้าซ่อง หมู่ที่ 8 ต.ชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
515
10 ก.พ. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  78 |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110