ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสหกรณ์ หมู่ที่ 2,5 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
103
06 ก.ย. 2564
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออาหาเสริม(นม)ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม จำนวน 8 ศูนย์ ภาคเรียนที่ 1/2564 ปีงบประมาณ 2564 (65 วัน) ดาวน์โหลดเอกสาร
17
03 ก.ย. 2564
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออาหาเสริม(นม)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ให้กับนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลชัยเกษมจำนวน 8 โรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ปีงบ (จำนวน 65 วัน) ดาวน์โหลดเอกสาร
16
03 ก.ย. 2564
74 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
92
01 ก.ย. 2564
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ ของกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
96
30 ส.ค. 2564
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้ (แผนงานบริหารงานทั่วไป) ดาวน์โหลดเอกสาร
106
30 ส.ค. 2564
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (เครื่องเคลือบเอกสาร,โทรโข่ง,กระดาษถ่ายเอกสาร) แผนงานการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
104
30 ส.ค. 2564
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 50 รีม) ดาวน์โหลดเอกสาร
104
30 ส.ค. 2564
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (แผนงานสาธารณสุข) ดาวน์โหลดเอกสาร
109
30 ส.ค. 2564
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (แผนงานการศึกษา) ดาวน์โหลดเอกสาร
104
30 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  8 |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110