ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
811 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
559
03 ส.ค. 2558
812 ประกาศสอบราคาโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หู่ที่ 1,7 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
560
29 ก.ค. 2558
813 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,7 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
549
29 ก.ค. 2558
814 ประกาศสอบราคาซื้่อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถกู้ชีพ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ดาวน์โหลดเอกสาร
575
14 ก.ค. 2558
815 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ดาวน์โหลดเอกสาร
601
14 ก.ค. 2558
816 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
541
03 ก.ค. 2558
817 ประมูลจ้างโครงการก่อสรา้งถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม จำนวน 8 สาย โดยวิธีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
534
02 ก.ค. 2558
818 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสรา้งถนน คสล.ซอยถังประปา หมู่ทีท 9 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
527
02 ก.ค. 2558
819 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสรา้งถนน คสล.ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
531
02 ก.ค. 2558
820 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสรา้งถนน คสล.ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
532
02 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  82 |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110