ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
821 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสรา้งถนน คสล.ซอยหนองคุย 1 หมู่ที่ 5 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
528
02 ก.ค. 2558
822 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายเทพพิทักษ์-หนองกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
526
02 ก.ค. 2558
823 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสรา้งถนน คสล.ซอยช้างทอง หมู่ที่ 8 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
543
02 ก.ค. 2558
824 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายหุบม่วง 1 หมู่ที่ 6 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
525
02 ก.ค. 2558
825 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเกษม (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
534
22 มิ.ย. 2558
826 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังกรองน้ำ) พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
541
19 มิ.ย. 2558
827 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังกรองน้ำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
542
19 มิ.ย. 2558
828 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสรา้งหอถังประปารูปทรงแชมเปญฝายน้ำล้นบ้ารมรสวบ หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
536
10 มิ.ย. 2558
829 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสสร้างหอถังประปารูปทรงแชมเปญฝายน้ำล้นบ้านมรสวบ หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
537
10 มิ.ย. 2558
830 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำมรสวบ หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเกษม ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
538
04 มิ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  83 |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110