ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
841 เปิดเผยราคากลางโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 ตำบลชัยเกษม จำนวน 8 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
540
02 เม.ย. 2558
842 เปิดเผยราคากลางโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 ตำบลชัยเกษม จำนวน 8 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
540
02 เม.ย. 2558
843 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
523
05 มี.ค. 2558
844 สอบราคาจ้างขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
546
18 ก.พ. 2558
845 ประกาศเปิดเผยราคาโครงการขจยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
550
18 ก.พ. 2558
846 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางประทุม หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
541
18 ก.พ. 2558
847 เปิดเผยราคากลางสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางประทุม หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
549
18 ก.พ. 2558
848 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรังในเขตพื้นที่ตำบลชัยเกษม จำนวน 3 หมู่บ้าาน ดาวน์โหลดเอกสาร
544
03 ก.พ. 2558
849 ประกาศเปิเเผยราคากลางประกาศสอบราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรังในเขตพื้นที่ตำบลชัยเกษม จำนวน 3 หมู่บ้าาน ดาวน์โหลดเอกสาร
539
03 ก.พ. 2558
850 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
531
03 ก.พ. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  85 |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110