ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
851 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
535
05 ม.ค. 2558
852 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
557
17 ธ.ค. 2557
853 ประกาศเปิดเผยรคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
536
17 ธ.ค. 2557
854 รายงานผลการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
512
08 ธ.ค. 2557
855 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเขา หมู่ที่ 5 ตำบลชัยเกษม (ตามแบบ สถ.ศพด.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
604
19 พ.ย. 2557
856 ประกาศเปิดเผยราคากลางสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเขา หมู่ที่ 5 ตำบลชัยเกษม (ตามแบบ สถ.ศพด.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
582
19 พ.ย. 2557
857 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้ว คสล.อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไก่ต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
602
19 พ.ย. 2557
858 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว คสล.อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไก่ต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
592
19 พ.ย. 2557
859 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมรสบ หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเกษม (ตามแบบ สถ.ศพด.1) (แบบไม่ตอกเข็ม) ดาวน์โหลดเอกสาร
601
14 พ.ย. 2557
860 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมรสวบ หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเกษม (แบบสถ.ศพด.1) (แบบไม่ตอกเข็ม) ดาวน์โหลดเอกสาร
579
14 พ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  86 |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110