ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
921 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม จำนวน 9 สาย ด้วยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
689
17 ต.ค. 2556
922 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
690
17 ต.ค. 2556
923 แบบประมาณการ ปร.4 โครงการก่อสร้างถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม จำนวน 9 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
686
17 ต.ค. 2556
924 แบบประมาณการ ปร.4 โครงการก่อสร้างถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม จำนวน 9 สาย (โครงการ 5-9) ดาวน์โหลดเอกสาร
684
17 ต.ค. 2556
925 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
796
12 ก.ย. 2556
926 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
659
09 ก.ย. 2556
927 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลชัยเกษม
572
30 ส.ค. 2556
928 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านกลุ่มบ้านช่องชี หมู่ที่ 12 ตำบลชัยเกษม
594
30 ส.ค. 2556
929 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
665
29 ส.ค. 2556
930 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
664
29 ส.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  93 |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110