ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
931 แบบประมาณการ ปร.4 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
679
29 ส.ค. 2556
932 สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลชัยเกษม
617
16 ส.ค. 2556
933 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านกลุ่มบ้านช่องชี หมู่ที่ 12 ตำบลชัยเกษม
622
16 ส.ค. 2556
934 รายงานผลการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 รอบเดือน กรกฎาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
658
13 ส.ค. 2556
935 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านกลุ่มบ้านช่องชี หมู่ที่ 12 ตำบลชัยเกษม
600
08 ส.ค. 2556
936 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านกลุ่มบ้านช่องชี หมู่ที่ 12 ตำบลชัยเกษม
630
19 ก.ค. 2556
937 รายงานผลการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน กรกฏาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
679
08 ก.ค. 2556
938 รายงานผลการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540ประจำเดือน พฤษภาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
682
13 มิ.ย. 2556
939 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
635
22 พ.ค. 2556
940 สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดาวน์โหลดเอกสาร
617
22 พ.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  94 |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110