ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
961 รายงานผลการปฎิบัิติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน มิถุนายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
718
21 มิ.ย. 2555
962 สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดาวน์โหลดเอกสาร
735
19 มิ.ย. 2555
963 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
737
11 มิ.ย. 2555
964 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน
735
23 พ.ค. 2555
965 รายงานผลการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน พฤษภาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
709
22 พ.ค. 2555
966 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
1010
08 พ.ค. 2555
967 ประกาศสอบราคาซื้อ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดาวน์โหลดเอกสาร
730
04 พ.ค. 2555
968 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 ตำบลชัยเกษม จำนวน 3 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
772
24 เม.ย. 2555
969 สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกแหล่งน้ำ หมู่ที่ 12 ตำบลชัยเกษม จำนวน 2 แห่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
765
19 เม.ย. 2555
970 รายงานผลการปฎิบัติการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ประจำเดือน มีนาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
687
19 เม.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  97 |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110